PERSONPROFIL

En indgående samtale ud fra en person- og færdighedstest

Vil du have fat i den rigtige medarbejder fra begyndelsen?

En PersonProfil er en indgående samtale ud fra CV, færdigheds- og persontests. Samtalen munder oftest ud i en rapport på 4-5 sider. Ønsker du, at se en anonymiseret rapport, så sig endelig til.

En PersonProfil bruges både til at bedømme en slutkandidat, måle flere topkandidater op mod hinanden og ved karrieresparring til at blive klogere på sig selv.

Hvornår giver en personprofil mening?

REKRUTTERING

Også i små og mellemstore virksomheder sætter I ekstra fokus på de personlige kompetencer, når der rekrutteres nye medarbejdere.

En PersonProfil er et stærkt værn mod fejlansættelser. De skal minimeres, da de er kostbare for såvel den nyansatte som for virksomheden inkl. lederens renommé.

OUTPLACEMENT FORLØB

Hvordan hjælper du en opsagt medarbejder videre på den bedste måde?

Det kan være med et skræddersyet forløb, der består af Færdigheds- og Persontest kombineret med en række samtaler i et fortroligt rum. Den opsagte bliver mere bevidst om sine foretrukne eller typiske måder at tænke og handle på. Forløbet er en hjælp og støtte til at finde frem til, hvilke job eller karriere, der passer bedst fremadrettet. Og du kan som leder fokusere på de tilbageblevne medarbejere.

OUTplacement bliver til NEWplacement til glæde for såvel leder som medarbejder.

KARRIEREUDVIKLING

Nye øjne på sagen, drømmejobbet findes.

Her er en PersonProfil et stærkt værktøj. Med den kan du identificere, om dine talenter  peger mod en specialistrolle. Eller om dine evner er at få projekter i mål til aftalt tid, pris og kvalitet? Eller kan du lede hver enkelt og samtidig skabe korpsånd om målene?

Og hvad motiverer dig? Er det mere ansvar, større anerkendelse, flottere titel, bonus, korpsånd, at knække den svære nød, et højere mål …?

FÆRDIGHEDSTEST

En færdighedstest tager du online – typisk derhjemme. Der er et ur, der tæller ned. Alle oplever et tidspres.

Færdighedstest findes på forskellige niveauer og oftest under 20 min. Du bliver målt op imod en såkaldt norm- eller referencegruppe. Normgruppen kan være ledere, specialister, administration, mv.

Er du akademiker, vil du ofte blive målt på dine sproglige, numeriske og logiske evner. Nogle stillinger kræver stor præcision, andre hurtighed – andre igen begge dele. Har du en kort eller en mellemlang uddannelse, vil du tit blive målt på dine færdigheder inden for sprog, tal og fejlfinding.

Kan man dumpe? Ja, er det ærlige svar. Men det er nu engang det samlede billede, jeg ser på. Testresultatet er kun et element. Andre er din uddannelse, erfaringer, personlighed, motivation og dit drive. Der findes mennesker, der er skrappe til færdighedstests, men som ikke får succes, da de f.eks. kan have svært ved at begå sig i et team. Andre dumper med et brag, men qua deres vedholdenhed og passion, får de succes.

Jeg er certificeret i brugen af WAVE & SHL tests.

Læs mere

PERSONTEST

Her kan man ikke dumpe, og derfor er ordet ‘test’ misvisende. Men én personlighed kan passe bedre til et job end en anden. Persontesten afdækker mønstre i vores tanker, følelser og adfærd.

Det er et godt værktøj til at strukturere og målrette f.eks. et jobinterview. Her taler vi om handlemønstre & prioriteringer, talenter & motivationsfaktorer. En PersonProfil er i øvrigt også en fordel for de mennesker, der ikke har de store talegaver eller den store gennemslagskraft. Via test og samtale kommer deres potentiale og talenter frem.

En persontest giver svar på spørgsmål som:

  • Hvad sker der, når der er pres på?
  • Hvor robust er kandidaten?
  • Hvornår er arbejdet løst godt nok?
  • Hvad motiverer? Hvad demotiverer?
  • Hvordan er evnen til at samarbejde – og i hvilke roller? Projektleder, idéudvikler, den med det kritiske blik, afslutter, mv.

Læs mere

Feedback på færdigheds- og persontest

En PersonProfil er en samtale med afsæt i Jobbeskrivelse, CV og Tests.

Det er godt at være åben og oprigtig, når du får en tilbagemelding på tests. Er der overraskende resultater, så er det bedre at forholde sig nysgerrigt og undersøgende frem for aggressivt benægtende. Ofte er det ikke selve testresultatet, der er det vigtigste, men derimod hvordan du reflekterer over de styrker og svagheder, som testen viser.

Du er måske nervøs og frygter samtalen ud fra testene. Jeg siger gerne, at du skal tage test og testsamtale som en oplevelse. Gå til dem med frisk mod og svar efter bedste evne, for det er faktisk lærerigt. Og selv om du ikke ender med at få et job, er du forhåbentlig blevet lidt klogere på sig selv.

PersonProfil - O`Sullivan Consulting