PERSONPROFIL

En indgående samtale ud fra en person- og færdighedstest

Vil du have fat i den rigtige medarbejder fra begyndelsen?

En PersonProfil er en indgående samtale ud fra CV, færdigheds- og persontests. Samtalen munder oftest ud i en rapport på 4-5 sider. Ønsker du, at se en anonymiseret rapport, så sig endelig til.

En PersonProfil bruges både til at bedømme en slutkandidat, måle flere topkandidater op mod hinanden og ved karrieresparring til at blive klogere på sig selv.

Hvornår giver en personprofil mening?

et|social_myspace|

REKRUTTERING

Også i små og mellemstore virksomheder sætter I ekstra fokus på de personlige kompetencer, når der rekrutteres nye medarbejdere.

En PersonProfil er et stærkt værn mod fejlansættelser. De skal minimeres, da de er kostbare for såvel den nyansatte som for virksomheden inkl. lederens renommé.

fas|fa-cogs|

OUTPLACEMENT FORLØB

Hvordan hjælper du en opsagt medarbejder videre på den bedste måde?

Det kan være med et skræddersyet forløb, der består af Færdigheds- og Persontest kombineret med en række samtaler i et fortroligt rum. Den opsagte bliver mere bevidst om sine foretrukne eller typiske måder at tænke og handle på. Forløbet er en hjælp og støtte til at finde frem til, hvilke job eller karriere, der passer bedst fremadrettet. Og du kan som leder fokusere på de tilbageblevne medarbejere.

OUTplacement bliver til NEWplacement til glæde for såvel leder som medarbejder.

fas|fa-cubes|

KARRIEREUDVIKLING

Nye øjne på sagen, drømmejobbet findes.

Her er en PersonProfil et stærkt værktøj. Med den kan du identificere, om dine talenter  peger mod en specialistrolle. Eller om dine evner er at få projekter i mål til aftalt tid, pris og kvalitet? Eller kan du lede hver enkelt og samtidig skabe korpsånd om målene?

Og hvad motiverer dig? Er det mere ansvar, større anerkendelse, flottere titel, bonus, korpsånd, at knække den svære nød, et højere mål …?

Det siger mine kunder

Frese Group

Birgits evner til at lære mennesket bag CV'et at kende under rekrutteringsprocessen er helt unik og enestående. Hendes holistiske, grundige og empatiske tilgang har sikret mit team fremragende medarbejdere.

Group Business Development & marketing Director Søren Wandy Pedersen

Frese

Peter Jahn & Partnere A/S

Vi har stor glæde af de personprofiler, som Birgit udarbejder til os i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere. I denne forbindelse oplever vi at vi nemt og hurtigt modtager kvalificerede og præcise personprofiler, som i den grad sikrer at vi får rekrutteret de rigtige medarbejdere.

Partner Martin Daniel Nielsen

Slagelse provsti

Birgit O’Sullivan har været en uvurderlig hjælp til at få fundet den rette Office Manager/provstisekretær til Slagelse provsti. Birgit har hjulpet med at få lavet et godt og fyldestgørende stillingsopslag, og ud af henved 130 ansøgere har Birgit udvalgt 6 ansøgere til de afsluttende samtaler. Der har været tale om et professionelt og fleksibelt samarbejde, som har betydet, at vi forholdsvis hurtigt fik ansat den helt rigtige sekretær, som uden videre har kunne indgå i det travle og alsidige arbejde på provstikontoret.

Provst Ulla Thorbjørn Hansen

Slagelse provsti

folkekirken

GO Forlag

GO-Forlaget er en mindre virksomhed med professionelle specialister. Som leder er en af mine vigtigste opgaver at ansætte de rigtige, og her bruger jeg Birgit til at lave en PersonProfil af topkandidaterne. Kandidaten har hjemmefra taget en personlighedstest og en analytisk test. Selv om de er under pres, kommer Birgit rundt om de væsentlige ting på en spændende og positiv måde. Birgits testinterviews har gjort mig meget mere sikker og oplyst ved ansættelsen.

Adm. Dir. Tove From Jørgensen

GO Forlaget A/S

Frese Group

Birgit har tidligere hjulpet til ansættelser i firmaet, så det var naturligt at kontakte hende, da jeg skulle finde en ny salgskonsulent. Forløbet var på alle måder en rigtig positiv oplevelse. Man er jo i forvejen lidt under pres, når man står og mangler en mand. Så jeg kunne godt blive lidt forpustet over, at skulle igennem en ressourcekrævende ansættelses-proces. Men Birgit kendte jo firmaet, så jobannoncen blev til på ingen tid – lidt uddybende beskrivelser fra mig og lidt relevante rettelser fra Birgit, så var den på plads.

Alle ansøgnings-screeninger og indledende samtaler overlod jeg trygt til Birgit – og var først med, da der “kom kød på”. Når vi i firmaet ikke har en stor HR afdeling, var det betryggende med en kyndig person, så både udvælgelsen af den rigtige medarbejder samt alle formaliteterne omkring ansættelsen blev rigtig.
HR Director Tina Sofie Frese

Frese

Læs mere

OFS Fitel Denmark

Birgits hjælp er altid 110% professional, veltilrettelagt og struktureret.

Vi er helt trygge ved at alle kandidater får en god, personlig og seriøs behandling, hvilket naturligvis er altafgørende for vores employer brand.

Birgit er dygtig til at sætte sig ind i virksomhedskulturen og til at screene kandidaterne i forhold til dette kriterie også. Hun har et godt, solidt og for vores branche relevant netværk, som sikrer, at hun/vi får afdækket hele det relevante kandidatmarked.

Birgit er fleksibel i forhold til den enkelte rekrutteringsproces, hun er vedholdende – også på de svære profiler – og hun er dygtig til at holde os orienteret undervejs i processen, så vi hele tiden er opdateret. Alt i alt altid en meget positiv oplevelse at arbejde sammen med Birgit, som vi kun kan anbefale på det varmeste.

HR Manager Mie Fischer, OFS Fitel Denmark

Læs mere

PantoInspect

Vores kommunikation har igennem hele forløbet været tillidsvækkende og vederhæftig. Birgit formår på en fremragende måde at sætte sig ind i kundens udfordringer. Hun skaffer overordentligt velkvalificerede kandidater, og opgaven følges til dørs med en rapport om hver enkelt nyansat. Hertil kommer, at opgaven bliver løst fleksibelt inden for de givne rammer.

Managing Director Jesper Nørregaard, PantoInspect 

(Malte Breiting er i dag Managing Director, som Birgit O'Sullivan har rekrutteret)

PantoInspect A/S, Image House

Ørsted

Career sparring

I met Birgit while pondering over the idea of giving my career a new impulse and a new direction. She helped me a lot with her insights, her knowledge and experience with the Danish market, and she quickly managed to identify my professional needs and expectations. Not only did she provide me with targeted advice, she also helped me challenge my views on some concrete aspects of my thought process and to think outside the box. My interactions with her played an important role in my professional journey and helped me make the right decision. Birgit is a dedicated coach and head-hunter. I am very grateful for her help and feel lucky I got a chance to meet her.

Senior Quantative Analyst Rémi Piatek

Ørsted

 

 

 

ESS, European Spallation Source

Lyt til Birgits råd og vejledning, hun ved, hvad hun taler om! Jeg fik jobbet, fordi jeg med Birgits hjælp turde stole på mine styrker og mit instinkt.

Head of Innovation & Industry, Jimmy Binderup Andersen

ESS

 

 

 

 

Roskilde Domkirke

Karrieresparring

Efter bar en enkelt samtale med Birgit blev der vendt godt op og ned på mine karrieredrømme. Hun har et arsenal af konkrete forslag til videreudvikling og altid eksempler på forbilleder... og skrækeksempler!

Korleder Egil Kolind 

Roskilde domkirke

 

 

 

 

b3lineicon|b3icon-pencil-brush||Pencil Brush

FÆRDIGHEDSTEST

En færdighedstest tager du online – typisk derhjemme. Der er et ur, der tæller ned. Alle oplever et tidspres.

Færdighedstest findes på forskellige niveauer og oftest under 20 min. Du bliver målt op imod en såkaldt norm- eller referencegruppe. Normgruppen kan være ledere, specialister, administration, mv.

Er du akademiker, vil du ofte blive målt på dine sproglige, numeriske og logiske evner. Nogle stillinger kræver stor præcision, andre hurtighed – andre igen begge dele. Har du en kort eller en mellemlang uddannelse, vil du tit blive målt på dine færdigheder inden for sprog, tal og fejlfinding.

Kan man dumpe? Ja, er det ærlige svar. Men det er nu engang det samlede billede, jeg ser på. Testresultatet er kun et element. Andre er din uddannelse, erfaringer, personlighed, motivation og dit drive. Der findes mennesker, der er skrappe til færdighedstests, men som ikke får succes, da de f.eks. kan have svært ved at begå sig i et team. Andre dumper med et brag, men qua deres vedholdenhed og passion, får de succes.

Jeg er certificeret i brugen af WAVE & SHL tests.

Læs mere
b3lineicon|b3icon-pencil-brush||Pencil Brush

PERSONTEST

Her kan man ikke dumpe, og derfor er ordet ‘test’ misvisende. Men én personlighed kan passe bedre til et job end en anden. Persontesten afdækker mønstre i vores tanker, følelser og adfærd.

Det er et godt værktøj til at strukturere og målrette f.eks. et jobinterview. Her taler vi om handlemønstre & prioriteringer, talenter & motivationsfaktorer. En PersonProfil er i øvrigt også en fordel for de mennesker, der ikke har de store talegaver eller den store gennemslagskraft. Via test og samtale kommer deres potentiale og talenter frem.

En persontest giver svar på spørgsmål som:

  • Hvad sker der, når der er pres på?
  • Hvor robust er kandidaten?
  • Hvornår er arbejdet løst godt nok?
  • Hvad motiverer? Hvad demotiverer?
  • Hvordan er evnen til at samarbejde – og i hvilke roller? Projektleder, idéudvikler, den med det kritiske blik, afslutter, mv.

Læs mere

Feedback på færdigheds- og persontest

En PersonProfil er en samtale med afsæt i Jobbeskrivelse, CV og Tests.

Det er godt at være åben og oprigtig, når du får en tilbagemelding på tests. Er der overraskende resultater, så er det bedre at forholde sig nysgerrigt og undersøgende frem for aggressivt benægtende. Ofte er det ikke selve testresultatet, der er det vigtigste, men derimod hvordan du reflekterer over de styrker og svagheder, som testen viser.

Du er måske nervøs og frygter samtalen ud fra testene. Jeg siger gerne, at du skal tage test og testsamtale som en oplevelse. Gå til dem med frisk mod og svar efter bedste evne, for det er faktisk lærerigt. Og selv om du ikke ender med at få et job, er du forhåbentlig blevet lidt klogere på sig selv.

KONTAKT MIG for at høre mere på M +45 5122 1979 eller birgit@osullivan.dk

PersonProfil - O`Sullivan Consulting
Jobjagt

Få kap. 1 af Jobjagt

Tilmeld dig nyhedsbrev og modtag kap. 1 af min bog "Jobjagt".

Her får du værktøjer, masser af cases, TO DOs og eksistentielle refleksioner over dit arbejdsliv til din jobjagt.

Du er nu tilmeldt nyhedsbrevet