MINI-ORDBOG TIL TESTS
HER ER 10 ORD DU BØR KENDE OM TESTS
Erhvervstests Samlet betegnelse for person- og færdighedstests
Færdighedstest Testen måler analytisk kapacitet og indlæringspotentiale. Den er normalt på tid.

Færdighedstests er ikke IQ tests, men beslægtet med dem.

Ipsativ test Personlighedstest, hvor man undersøger præferencer for at handle på bestemte måder. Her tvinges man til at vælge blandt flere svar (f.eks. hvilke af 3 udsagn passer bedst og hvilke 3 passer dårligst). Resultatet sammenlignes ikke med en normgruppe, men med en selv.
Normativ test Personlighedstest, hvor man skal give en vurdering af hvor godt forskellige udsagn passer på en (f.eks. fra særdeles uenig til særdeles enig). Resultatet sammenholdes med en normgruppe.
Normgruppe Referencegruppe, som kandidaten måles op imod. Normgrupper kan f.eks. være Ledere / Specialister / Administration i DK eller Internationalt.
Numerisk test En færdighedstest, der måler evnen til at forstå, fortolke og evaluere numeriske data under tidspres. Testen måler både præcision (antal korrekte svar/antal forsøgt besvaret holdt op imod normgruppen) og hastighed (antal forsøgt besvaret/antal spørgsmål i testen holdt op imod normgruppen).
Persontests / Personligheds­tests En persontest afdækker mønstre i vores tanker, følelser og adfærd, f.eks. Intellektuel nysgerrighed / Konkret jordnær tænkning, Samvittighedsfuldhed / Impulsstyring.  Personlighedstests bør aldrig stå alene, men anvendes som et dialogværktøj, der fx kan give en mere målrettet dialog i et interview.  Navne på kendte tests er Belbin, DISC, MBTI/JTI, SHL, WAVE, mv.
Psykometri Læren om at måle psyken ved hjælp af statistiske teknikker, der afgør om en test af personlighedstræk, analytiske evner, mv. måler præcist og giver gyldige resultater.
Simulations­øvelser Øvelser, hvor kandidaten ved en præsentationsøvelse, rollespil eller lign. simulerer, hvordan han/hun vil takle en situation, der er jobrelevant. Det er en god måde at observere en kandidats adfærd, men også tidskrævende for alle parter.
Verbal test En færdighedstest, der måler evnen til at forstå, fortolke og evaluere kompleks skriftlig information under tidspres. Testen måler både præcision (antal korrekte svar/antal forsøgt besvaret holdt op imod normgruppen) og hastighed (antal forsøgt besvaret/antal spørgsmål i testen holdt op imod normgruppen).