Hvad betyder eksponentiel acceleration for dig?

Forstå Fremtiden” lå med al sin lysende orange på gemalens natbord. Jeg slugte introduktionen om fremtidens teknologiske kvantespring, og gik dernæst i gang med kap. 1 med den blaserte titel og pludselig var de 9 kapitler med i alt 120 sider fortæret. Efter endt læsning sidder jeg tilbage med en underlig følelse. Den vender jeg tilbage til.

Allerførst, hvad vil de to forfattere?

Spørgsmålet svarer økonomen Jannick Pedersen og sociologen Anders Hvid selv på: ”Vores verden er på vej mod en uhørt acceleration af forandring – og det kan betale sig at forstå hvorfor og hvordan.” Nøglen til at forstå de (teknologiske) forandringer har de fundet på det amerikanske Singularity University, som Hvid er dansk ambassadør for i dag.

Digitaliserings revolutioner

Vi bevæger os rask væk fra analoge, mekaniske og elektroniske teknologier til digitale teknologier. Digitale produkter kan kopieres uendeligt og hurtigt – og har kloden som sit marked. Forholdet mellem pris og ydelse udtrykkes i en eksponentiel kurve – og har dermed enormt potentiale uanset om denne udvikling inden for digitalisering anvendes i biotek eller 3D-print med indbygget mulighed for kunstig intelligens. Det giver vilde perspektiver fra selvkørende biler til nanorobotter der manipulerer med det menneskelige DNA.

Revolutionær digitalisering

Vi bevæger os rask væk fra analoge, mekaniske og elektroniske teknologier til digitale teknologier. Digitale produkter kan udbredes og kopieres i det uendelige og ganske hurtigt. Intet mindre end hele kloden er de digitale produkters marked. Samtidig kan forholdet mellem pris og ydelse udtrykkes i en eksponentiel kurve, hvilket medfører et enormt potentiale. Det giver vilde perspektiver fra selvkørende biler til nanorobotter, der manipulerer med det menneskelige DNA.

Alle taler om Innovation

Drivkraften til innovation er ofte en kombination af behov og drømmen om gevinst, nysgerrighed og skabertrang. ”Forstå Fremtiden” operer med flere slags innovation:

  1. Inkrementel innovation: små trinvis forbedringer
  2. Radikal innovation: dér hvor innovation giver et stort teknologisk (og økonomisk) forspring til konkurrenterne
  3. Disruptiv innovation: det, der fjerner behovet for det eksisterende ved at skabe noget nyt og mere attraktivt – f.eks. fra bankbog til dankort til PayPal.

Selve den innovative proces ændrer sig også takket være den digitale revolution. Den går fra at være båret af en enkelt person til at foregå i et team til nu ofte at ske i et brugerdrevet åbent innovationsmiljø helt uden grænser. Ja, og innovation kan nu også være finansieret via crowdfunding.

Eksponentiel vækst er et nøglebegreb, når vi taler om den digitale udvikling, ifølge Ray Kurzweil fra Singularity University. Eksponentiel vækst beskriver performance af noget, der fordobles med et konstant tidsinterval. Det illustreres malende med eksempler med vand i Parken og prisen for opfindelsen af skakspillet. Denne udvikling bevirker, at vi skal være varsomme med at binde store investeringer i teknologier, der ikke har samme levetid som tidligere – og vi skal være omstillingsparate!

Fremtidens teknologi: Fire Eksponentielle Teknologier

Begreberne eksponentiel acceleration, innovationskryds (to eller flere eksisterende teknologier / processer krydses og nyt opstår: f.eks. Smartphones, Amazon) og udviklingsbrud (kendt udvikling ophører brat og vilkår ændres radikalt, f.eks. Berlinmurens fald, trykpressens opfindelse) introduceres for hurtigt at blive analyseret inden for de 4 teknologier:

  1. Computerkraft og Kommunikationsteknologi
  2. Kunstig Intelligens
  3. Bioteknologi
  4. Nanoteknologi

Inden for hver af teknologierne nævnes nøgleforskere og -teknologier, potentielle innovationskryds og udviklingsbrud. Det er spændende læsning!

Forvent forstyrrelser

Spændende er det at få sat ord på de trusler, etablerede virksomheder udsættes for, ikke af de velkendte og etablerede konkurrenter, men af små nystartede virksomheder. De fascinerende virksomhedshistorier vi får præsenteret her, inkl. Kodak, Netflix og Amazons e-bog, og i medierne, sættes ind i en større sammenhæng. Som Intels CEO siger: ”Only the paranoid survive.”

Kan bogen bruges til at forstå fremtiden?

Absolut. Teknologiske tigerspring omgiver os, og det vil fortsætte. Det nytter ikke at lukke øjnene, hverken som virksomhedsleder, investor, politiker eller borger. Bogen er båret af en ukuelig optimistisk tilgang. Det er på den ene side bogens styrke. Den lægger op til workshops, studiekredse og foredrag på universiteter, i iværksættermiljøer, og i etablerede virksomheder.

Får man tilmed en af de to forfattere på besøg, er jeg ikke i tvivl om, at processen tilsættes en ordentlig dosis energi og smittende begejstring. Forfatterne er fascineret og har haft det sjovt, mens de skrev bogen. Den er velskrevet og har både et helikopterperspektiv kombineret med illustrative kendte eksempler.

Bogens begrænsninger

Samtidig er den til tider jubeloptimistiske tilgang også bogens svaghed. Jeg vil nøjes med at fremhæve tre forhold:

  1. De teknologiske tigerspring udfordres i dag også af modsatrettede bevægelser som slow food, simple living, retrobølger og krav om autencitet.
  2. Forfatterne har en gang imellem en noget maskinel tilgang til livet. Teknologi skulle jo gerne aflaste og give øget livskvalitet til det i livet, der er vigtigt. Hinanden.
  3. Måske er det kritiske gen slået fra? De teknologiske kvantespring har også bragt og bringer ødelæggelse – tænk blot på atombomben eller droner til ikke-fredsbevarende formål, eller de bristede forventninger mange af os havde til, at internettet ville styrke demokratiudviklingen i de ikke-demokratiske dele af verden.

Når det er sagt, kan jeg godt lide det frygtløse livtag bogen på 120 sider tager med store og vigtige emner – og samtidig formidler dem, så ikke-specialister kan være med.

I tidens tand er bogen Forstå Fremtiden en del af en komplet pakkeløsning inklusiv YouTube video, foredrag, hjemmeside, mv. Bogens budskaber kan du altså få på skrift, på video og live!

God rejse ind i fremtiden!

FORSTÅ FREMTIDEN. HVAD BETYDER EKSPONTENTIEL ACCELERATION FOR DIG?
af Jannick B. Pedersen og Anders Hvid
People’s Press 2014
www.forstaafremtiden.dk