Populært sagt, du ansættes på dine faglige kompetencer – inklusiv dine karakterer på eksamensbeviset – og afskediges igen på grund af din personlige karakter. Jobbet afhænger altså af både dine karakterer og din karakter!

Ud fra sommerens artikler og analyser skulle man ellers tro, at arbejds­giverne og headhunterne er ligeglade med karaktererne. Pyt med fagligheden og karaktererne har det lydt. De spiller nærmest ingen rolle, blot du har haft studierelevant arbejde eller som minimum lavet speciale i samarbejde med en virksom­hed. Sådan konkluderer en undersøgelse om nyuddannede, der skal have deres første job. Ifølge undersøgelsen prioriterer virksomhederne arbejde ved siden af studiet (73%) eller specialskrivning hos en virksomhed (41%) langt højere end gode karakterer (6%). Altså, du hyres på din virksomhedskontakt under studiet fremfor dine karakterer.

KARAKTERER ELLER STUDIEJOB

Men, mon det nu også er sandt? Jeg kan have mine tvivl. Jeg hjælper selv videnstunge virksomheder med at finde de bedste medarbejdere. Min erfaring er, at faglighed er vigtig uanset om det er en tekniker eller fysiker, en bogholder eller en økonomichef, vi er på udkig efter. Bevares, selvfølgelig er det godt med studierelevant arbejde og specialeskrivning i samarbejde med en virksomhed. Men den faglige ballast fra studietiden er også vigtig. Meget vigtig endda. I øvrigt udelukker det ene ikke det andet. Fagligt stærke kandidater har ofte haft fornuftigt studiearbejde ved siden af studierne.

Hertil kommer, at godt studiearbejde i min optik ikke behøver være direkte studierelevant. At lede en ParadIs forretning eller være spejderleder kan være mindst lige så værdifuldt som mere traditionelle studiejobs. Det giver nogle stærke værktøjer inden for projekt- og menneskeledelse foruden en forretningsmæssig og social forståelse.

DIN KARAKTER, DIN PERSONLIGHED

Og selvfølgelig spiller personligheden – karakteren – ind. Passer kemien? Stemmer værdierne overens? Er motivationen der? Har kandidaten personligheden til at fordybe sig i tallene eller i produktudvikling? Har kandidaten det, der skal til for at komme over rampen hos kunderne? Karakteren spiller ind.

KARAKTERER ÅBNER DØRE

Som nyuddannet kan man have nok så meget relevant studiearbejde, men hvis snittet ligger meget under 7, vil det være svært at komme til samtale hos mig i forhold til de virksomheder, jeg rekrutterer til. Så, ja, karakterer betyder noget. De er den første tærskel man skal over, og altså en af adgangsbilletterne til en samtale.

Eksamensbeviset fortæller, hvilke fag man har valgt – og fravalgt – og giver et samlet billede af studieforløbet. Nogles karakterer bliver klart bedre i løbet af studiet, når de studerende lærer spillereglerne at kende og kan vælge de fagpakker, han eller hun særligt interesserer sig for. Karaktererne fortæller om ens faglighed, dvs. evne til at tilegne sig stof og ens flid. De angiver om, man har været flittig, pligtopfyldende og dygtig. Og ja, fagligheden vil oftest skulle opgraderes i forbindelse med et job, men alt andet lige er det nu engang lettere, når der er et solidt fagligt fundament. Flid, pligtopfyldenhed og dygtighed er karaktertræk, de fleste virksomheder, mig bekendt, værdsætter.

STRÆB EFTER GODE KARAKTERER – OG EN GOD KARAKTER

I sidste end handler det om at sikre, at såvel faglighed som personlighed er på plads, så man i hvert fald ikke skal fyre på grund af ringe faglighed eller en personlighed, der ikke passer ind i virksomheden. Så fagligheden – og dermed karaktererne – er forudsætningen for at begynde at vurdere kandidaters karakter og personligheden, værdisæt og kemi.

Så stræb fortsat efter gode karakterer – de er adgangsbillet til mange jobsamtaler!